Europeiska unionens officiella tidning, L 243, 16 september 2010