Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 243, 2010