Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie#KAPITOLA VII - ZÁRUKY#Článek 80