Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 1987 o zřízení Poradního výboru pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázek (87/305/EHS)