Věc T-255/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. září 2019 – US v. ECB („Veřejná služba – Zaměstnanec ECB – Smlouva na dobu určitou – Rozhodnutí, kterým se odmítá překvalifikování smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení“)