Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7377 — Centerbridge/Apcoa) Текст от значение за ЕИП