Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/252 z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadzające odliczenie od portugalskiej kwoty połowowej dotyczącej sardeli europejskiej, z powodu przełowienia w poprzednim roku