Nařizeni Komise (EHS) č. 2325/88 ze dne 26. července 1988, kterým se mění některá nařízení o provádění společné organizace trhu s rýží