Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. huhtikuuta 2017 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevasta automaattisesta tietojenvaihdosta Maltassa, Kyproksessa ja Virossa ja neuvoston päätösten 2014/731/EU, 2014/743/EU ja 2014/744/EU korvaamisesta (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))