Komise v. Řecko Stanovisko generálního advokáta - Jacobs - 13 dubna 1989. # Komise Evropských společenství proti Řecké republice. # Nesplnění povinnosti státem. # Věc 305/87. TITJUR