Vec T-796/19: Žaloba podaná 19. novembra 2019 – HB/Komisia