REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) …/… AL COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) 2016/429 și 2017/625 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește modelele de certificate de sănătate animală pentru intrarea în Uniune și circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de animale acvatice și de anumite produse de origine animală derivate din animale acvatice, certificarea oficială privind astfel de certificate și de abrogare a Regulamentului (CE) 1251/2008