/* */

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA#Článek 161(bývalý článek 145 Smlouvy o ES)