Věc C-637/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 28. října 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen – Švédsko) – BY v. CX („Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem ‚veřejnost‘ – Předání chráněného díla soudu elektronickou cestou jakožto důkazu v rámci soudního řízení“)