Písemný dotaz E-3512/10 Ingeborg Gräßle (PPE) Komisi. Účetnictví Komise