Písemný dotaz E-007396/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Komisi. Stav provádění programů národního strategického rámce pro archeologická naleziště v prefektuře Arkadia