Arendt v. Parlament Stanovisko generálního advokáta - Darmon - 20 dubna 1988. # Edgard Arendt proti Evropskému parlamentu. # Úředník - Nepřipuštění do výběrového řízení. # Věc 28/87. TITJUR