Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje$