Nařízení Komise (EHS) č. 401/86 ze dne 21. února 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy