Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/32 tal-14 ta' Jannar 2016 li jestendi d-dazju antidumping definittiv impost mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/82 fuq l-importazzjonijiet ta' aċidu ċitriku li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina għall-importazzjonijiet ta' aċidu ċitriku kkonsenjat mill-Malasja, kemm jekk dikjarat li joriġina mill-Malasja kif ukoll jekk le