Nařízení Komise (ES) č. 1959/2005 ze dne 30. listopadu 2005 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin použitelné od 1. prosince 2005