Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PÁTÁ: VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE - HLAVA II: SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA - Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)