Rozhodnutí Komise ze dne 06/06/2013 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6909 - QATAR INVESTMENT AUTHORITY/ KINGDOM HOLDING COMPANY / FRHI HOLDINGS) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)