Rozhodnutie Stáleho výboru štátov EZVO č. 3/2016/SC z 2. júna 2016 o rozšírení úloh Úradu pre finančný mechanizmus EHP a nórsky finančný mechanizmus [2017/314]