Sprawa C-709/17 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 12 września 2019 r. – Komisja Europejska/Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association (Odwołanie – Dumping – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/776 – Przywóz rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin – Rozszerzenie na ten przywóz ostatecznego cła antydumpingowego wprowadzonego na przywóz rowerów pochodzących z Chin – Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 – Artykuł 13 – Obejście – Działalność montażowa – Pochodzenie („provenance” i „origine”) części rowerowych – Części wysłane z Chin na Sri Lankę, poddane obróbce w Sri Lance, a następnie wysłane do Pakistanu w celu montażu)