Písemný dotaz E-010470/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisi. Referendum o vstupu do eurozóny