За архива на уебсайтовете на институциите на Европейския съюз

Съдържание

 1. Защо архивираме уебсайтове?
 2. Кой може да използва архива?
 3. Какво архивираме?
 4. Как става това?
 5. Насоки за мениджъри на уебсайтове
 6. Политика за премахване
 7. Правна информация
 8. Още по темата

Връзките към архива на уебсайтовете на ЕС в момента са нестабилни.
Работим усилено за намиране на решение и се извиняваме за причиненото неудобство.
Ако търсите архивирано съдържание, моля, свържете се с екипа на ЕС за съхраняване в мрежата: op-web-preservation@publications.europa.eu

1. Защо архивираме уебсайтове?

Все повече информация за ЕС е достъпна само в мрежата. Уеб съдържанието обаче често е с краткосрочен характер, а уеб технологиите се развиват бързо. Има опасност тази информация да се изгуби, например когато уебсайтовете претърпяват значителни промени или биват премахвани от интернет.

Затова създадохме архив на уебсайтовете от 2013 г. нататък за институциите, агенциите и органите на ЕС (институциите на ЕС).

Този архив отразява съдържанието и дизайна на уебсайтовете в даден момент. Благодарение на него информацията, предоставена от институциите на техните уебсайтове, продължава да бъде достъпна, дори ако оригиналният сайт или оригиналната страница е изчезнал/а напълно или частично.

2. Кой може да използва архива?

Архивът е свободно достъпен онлайн. Всеки, който има интернет връзка, може да го разглежда и използва.

3. Какво архивираме?

Уебсайтовете на институциите на ЕС. Повечето от тях са хоствани на домейна europa.eu и на поддомейни и се архивират редовно.

Съответната институция на ЕС може да поиска да бъде направено ad hoc обхождане на уебсайтове, които ще бъдат премахнати от интернет или ще претърпят значителна промяна. Например можем да архивираме страници, създадени за определени прояви.

За момента не архивираме следните неща:

 • Връзки към външни уебсайтове. Когато архивираните сайтове съдържат връзки към външен уебсайт, ще бъдете препратени към съответния уебсайт в настоящия му вид. Например, ако намерите връзка към уебсайта на ООН (https://www.un.org/) на архивирана версия на уебсайта на Европол, ще бъдете препратени към уебсайта на ООН в настоящия му вид.
 • Динамично съдържание.
 • Социални медии.
 • Бази данни. Това означава, че търсенията няма да дадат резултат, като същото важи и за връзките, основани на търсения.

4. Как става това?

Уебсайтовете се архивират четири пъти годишно с помощта на обхождане на интернет страници. В рамките на обхождането се посещават и проучват подбрани уебстраници, като се следват хипервръзки — до голяма степен както би направил един потребител — и се копират страниците и файловете.

Потребителите могат да навигират в архивираните сайтове като в реален уебсайт. Въпреки това архивирането с помощта на обхождане на интернет страници има някои технически ограничения и в резултат на това някои характеристики може да не функционират, включително следните:

 • вградената функция за търсене на оригиналния уебсайт;
 • съдържание, достъпът до което е възможен само след влизане в потребителски профил на сайта;
 • някои елементи на навигацията, например падащи менюта, кутийки за поставяне на отметки и някои карти;
 • флаш анимации и игри, стрийминг и социални медии, интегрирани в уебсайта;
 • сложен JavaScript;
 • функция ПУБЛИКУВАНЕ.

5. Насоки за мениджъри на уебсайтове

Подготовка на уебсайтовете за архивиране

 1. За да се оптимизира качеството на архивираните версии на вашия уебсайт, имайте предвид следните добри практики: създавайте и поддържайте подлежащи на съхраняване уебсайтове (Please provide the WORD file, I do still not have access to the shared drive - Pascale). Това важи особено за вашата начална страница, тъй като обхождането на всеки уебсайт започва оттам.
 2. За повече информация вижте Наръчника за доставчиците на информация.
 3. Премахвайте съдържание, което не следва да бъде съхранявано (и достъпно) в дългосрочен план. Това може да се прави поради причини като права върху интелектуална собственост (например авторски права), поверителност, право на неприкосновеност на личния живот, защита на данни и пр.
 4. Ако това съдържание не може да бъде премахнато преди архивирането, предотвратете възможността за неговото обхождане, като използвате файлове robot.txt.

6. Политика за премахване

Има обстоятелства, при които законно може да се изисква скриването на страници от уеб архива от обществеността.

Всеки може да изпрати мотивирано искане за премахване. Моля, изпращайте вашите искания на следния адрес: op-web-preservation@publications.europa.eu.

Възможността за премахване се взема предвид само в един от следните случаи:

 • ако страницата съдържа някой от следните видове съдържание:
  • лична или чувствителна лична информация съгласно определението в Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни;
  • защитен с авторски права материал, необходимите права за който не се притежават;
  • клеветнически или непристойни материали или съобщения;
 • ако съдържанието на страницата може да причини сериозни и реални административни трудности на собственика на уебсайта;
 • ако страницата е публикувана добросъвестно, но обстоятелствата са се променили и вече се смята, че нейното премахване е уместно;
 • ако страницата е публикувана по погрешка и се смята, че нейното премахване е необходимо, за да се коригира грешката.

7. Правна информация

7.1. Авторски права

© Европейски съюз, 2019 г.

Службата за публикации извършва архивиране на уебсайтове, за да се съхранят сайтовете на Европейския съюз. Върху по-голямата част от архивираното съдържание на уебсайтовете, които са достъпни в уеб архива на ЕС (EUWA), авторско право има ЕС (или институции, агенции или органи на ЕС). Собствеността и авторското право на уебсайтовете в EUWA остават отговорност на собствениците на уебсайтовете.

Освен ако не е посочено друго, полученият от EUWA материал може да бъде възпроизвеждан свободно. Общият принцип може да подлежи на специфични условия, посочени в съответната информация за авторските права. Това не важи за снимки, видеоклипове, музикални произведения или други материали, за които са в сила права върху интелектуална собственост на трети страни (извън ЕС). В такива случаи разрешение за използването на материала трябва да се иска направо от притежателите на авторските права. Службата за публикации не гарантира, че цялото съдържание, което е собственост на трети страни, е маркирано по подходящ начин.

Всички лога и търговски марки са изключение от гореспоменатото разрешение.

Всички запитвания във връзка с посоченото по-горе следва да се изпращат на следния електронен адрес: OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu

7.2. Декларация за поверителност

8. Научете повече

Свържете се с екипа за архивиране на уебсайтове op-web-preservation@publications.europa.eu