Ученици и учители

Информация за стипендии, програми за мобилност и обмен за учители и учащи на всички нива. Представени са и материали, които могат да се използват в училища или университети за повишаване на осведомеността и формиране на европейски дух.

Можете да посетите и Къта за обучение на Европейския съюз: https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Данни за изпълнената заявка