EU publications: publications for teachers and students about the EU - Публикации на ЕС

image students

content

image for Students & Teachers page: Student standing in front of blackboard, which is fully written with formulas

 

Students and teachers header

Ученици и учители

Информация за стипендии, програми за мобилност и обмен за учители и учащи на всички нива. Представени са и материали, които могат да се използват в училища или университети за повишаване на осведомеността и формиране на европейски дух.

Можете да посетите и Къта за обучение на Европейския съюз: https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Search Parameters Details

Данни за изпълнената заявка

Students and teachers