Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Убежище и имиграция

Европейският съюз е засегнат от сериозна бежанска и мигрантска криза. Публикациите по-долу съдържат данни, анализи и политики във връзка с тези предизвикателства..