pieces of jigsaw puzzle join symbolic hands to join in a circle, representing partnership

Съвместни публикации

 

Службата за публикации си партнира с издателства и международни организации в разпространяването на документи на Европейския съюз (освен тези, които самият ЕС публикува) на конкретни пазари.
Разделът „Съвместни публикации“ дава възможност за преглед на основаващи се на документи на ЕС скорошни съвместни публикации с тези партньори.

Службата за публикации приема и заявки за партньорства в областта на редактирането и за споразумения за съвместна издателска дейност, свързани с нашия набор от публикации на ЕС. (За контакти)

За информация относно цената и/или за поръчка на тази публикация, моля, свържете се със съответния издател.

PDF версиите може да не съдържат пълния текст.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.
The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.