sign_treaty

Договори

Този раздел запознава читателя с основните моменти от развитието на Европейския съюз - от речта на френския министър на външните работи Робер Шуман на 9 май 1950 г. до най-новите версии на договорите за ЕС.

For all details about European Treaties over the course of time, consult the dedicated pages on the EUR-Lex website.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.