Brexit image

Brexit

Гласуването на референдума на 23 юни 2016 г. в Обединеното кралство за напускане на Европейския съюз породи въпроси за бъдещите отношения между страната и ЕС. Какви са перспективите и предизвикателствата за отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз?

За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още не са го направили.

Ако сте собственик на предприятие, можете да намерите полезни насоки тук: http://ec.europa.eu/brexit-traders.

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg