Последователни състави на комитета - comite255

composition title

Последователни състави

Former members

Последователни състави на комитета

Първи комитет (1 март 2010 г.—28 февруари 2014 г.):

г-н Jean-Marc Sauvé, заместник-председател на Държавния съвет на Франция,

г-н Peter Jann, бивш съдия в Съда на Европейския съюз,

лорд Jonathan Mance, съдия във Върховния съд на Обединеното кралство,

г-н Torben Melchior, председател на Върховния съд на Дания,

г-н Péter Paczolay, председател на Конституционния съд на Унгария,

г-жа Ana Palacio Vallelersundi, адвокат и бивш член и председател на комисията по правни въпроси и вътрешен пазар на Европейския парламент,

г-жа Virpi Tiili, бивш съдия в Първоинстанционния съд на Европейските общности.

Втори комитет (1er март 2014 г.—28 февруари 2018 г.):

г-н Jean-Marc Sauvé, заместник-председател на Държавния съвет на Франция,

г-н Luigi Berlinguer, професор по право и бивш член на Европейския парламент,

г-жа Pauliine Koskelo, бивш председател на Върховния съд на Финландия и съдия в Европейския съд по правата на човека,

лорд Jonathan Mance, съдия във Върховния съд на Обединеното кралство,

г-н Péter Paczolay, председател на Конституционния съд на Унгария (член до 21 януари 2016 г.),

г-н Mirosław Wyrzykowski, съдия в Конституционния съд на Полша (член от 29 февруари 2016 г.)

г-н Christiaan Timmermans, професор по право и бивш съдия в Съда на Европейския съюз,

г-н Andreas Voßkuhle, председател на Конституционния съд на Германия.

Трети комитет (1 март 2018 г. — 28 февруари 2022 г.):

г-н Christiaan Timmermans, професор по право и бивш съдия в Съда на Европейския съюз (председател на комитета от 1 март 2018 г. до 27 февруари 2020 г.),

г-н Simon Busuttil, бивш член на Европейския парламент и член на Камарата на представителите на Малта (член на комитета от 1 март 2018 г. до 11 февруари 2020 г.),

г-н Allan Rosas, бивш съдия в Съда на Европейския съюз (председател на комитета от 20 април 2020 г.),

г-н Frank Clarke, върховен съдия на Ирландия и председател на Върховния съд,

г-жа Julia Laffranque, съдия във Върховния съд на Естония и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека (член на комитета от 22 януари 2021 г.),  

г-н Carlos Lesmes Serrano, председател на Върховния съд и на Генералния съвет на съдебната власт на Испания,

г-жа Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, бивш съдия в Общия съд на Европейския съюз,

г-н Andreas Voßkuhle, председател на Федералния конституционен съд на Германия,

г-н Mirosław Wyrzykowski, бивш съдия в Конституционния съд на Полша.

Четвърти комитет (1 март 2022 г. — досега):

г-н Allan Rosas, бивш съдия в Съда на Европейския съюз (председател на комитета),

г-н Frank Clarke, бивш върховен съдия на Ирландия и председател на Върховния съд,

г-жа Julia Laffranque, съдия във Върховния съд на Естония и бивш съдия в Европейския съд по правата на човека,

г-жа Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, бивш съдия в Общия съд на Европейския съюз,

г-жа Barbara Pořízková, съдия и заместник-председател на Върховния административен съд на Чешката република,

г-жа Silvana Sciarra, съдия в Конституционния съд на Италия,

г-н Vassilios Skouris, бивш съдия и председател на Съда на Европейския съюз.