Службата за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз (Службата за публикации), която се намира в Люксембург, е междуинституционална служба, чиято задача е да издава публикациите на институциите на Европейския съюз (Решение 2009/496/ЕО, Евратом). Нейните основни дейности са:

  • публикуване и разпространение на законодателни актове и издания от общ характер на хартия или в електронни формати;
  • поддържане на редица уебсайтове, предоставящи на гражданите, правителствата и предприятията в ЕС цифров достъп до официална информация и данни от ЕС, сред които портала за свободно достъпни данни на ЕС (EU Open Data Portal) и уебсайтовете EUR-Lex, Публикации на ЕС, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS;
  • гарантиране на дългосрочното съхранение на съдържание, създадено от институциите и органите на ЕС.