Кои сме ние - За Службата за публикации

Maintenance EN

Please note that this website will be undergoing technical maintenance between 28 and 31 August. Consequently, users may experience instabilities and limited functionality. We apologise for the inconvenience.

Dockbar

who we are - Who we are

Службата за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз (Службата за публикации), която се намира в Люксембург, е междуинституционална служба, чиято задача е да издава публикациите на институциите на Европейския съюз (Решение 2009/496/ЕО, Евратом). Нейните основни дейности са:

  • публикуване и разпространение на законодателни актове и издания от общ характер на хартия или в електронни формати;
  • поддържане на редица уебсайтове, предоставящи на гражданите, правителствата и предприятията в ЕС цифров достъп до официална информация и данни от ЕС, сред които портала за свободно достъпни данни на ЕС (EU Open Data Portal) и уебсайтовете EUR-Lex, Публикации на ЕС, TED (Tenders Electronic Daily), CORDIS;
  • гарантиране на дългосрочното съхранение на съдържание, създадено от институциите и органите на ЕС.