Нашата организация - За Службата за публикации

Dockbar

Our organisation - Management Committe

Joellen Perry / Eglantine Devaux / Anna Heckler / Paolo Ferrari

Управителен съвет

Службата се управлява от нейния директор според стратегическите насоки, определени от управителния съвет (вж. Решение 2009/496/ЕО, Евратом).

Парламент

Титуляр Klaus WELLE
Заместник Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Съвет

Титуляр Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Заместник Reijo Kemppinen / Inga Rosinska / Nicole Bayer / Sally Bliss
 

Комисия

Титуляр Ilze JUHANSONE
Заместник Pascal LEARDINI / Michael Wimmer / Aleksandra Kulas
 

Съд

Титуляр Alfredo CALOT ESCOBAR
Заместник Marc Schauss / Andrew Paton
 

Сметна Палата

Титуляр Zacharias KOLIAS
Заместник Christine Stark / Bettina Milewski
 

Европейски Икономически и Социален Комитет

Титуляр Gianluca BRUNETTI
Заместник  Eleonora Di Nicolantonio / 
 

Комитет на Регионите

(Chair of the Management Committee : Committee of the Regions)

Титуляр Petr BLIZKOVSKY
Заместник Pedro Cervilla / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Европейската Централна Банка (наблюдател)

Титуляр Valérie SAINTOT
Заместник Metoda Paternosc-Bajec / Tatyana Filipova / Anna Heckler