Joellen Perry / Eglantine Devaux / Anna Heckler / Paolo Ferrari

Управителен съвет

Службата се управлява от нейния директор според стратегическите насоки, определени от управителния съвет (вж. Решение 2009/496/ЕО, Евратом).

Парламент

Титуляр Klaus WELLE / Giancarlo VILELLA
Заместник Walter Petrucci / Virpi Koykka / Andrea Bartolini
 

Съвет

Титуляр Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
Заместник Reijo Kemppinen / Paul Reiderman / Inga Rosinska / Sally Bliss
 

Комисия

Титуляр Pascal LEARDINI
Заместник Aleksandra Kulas
 

Съд

(Председателство на Управителен съвет: Съд)
Титуляр Alfredo CALOT ESCOBAR
Заместник Marc Schauss
 

Сметна Палата

Титуляр Eduardo RUIZ GARCÍA
Заместник Christine Stark / Bettina Milewski
 

Европейски Икономически и Социален Комитет

Титуляр Gianluca BRUNETTI
Заместник Eléonora Di Nicolantonio
 

Комитет на Регионите

Титуляр Petr BLIZKOVSKY
Заместник Pedro Cervilla / Ian Barber / Achim Ladwig
 

Европейската Централна Банка (наблюдател)

Титуляр Valérie SAINTOT
Заместник Charles Hagon / Eglantine Devaux / Anna Heckler