Възможности за работа - За Службата за публикации

Dockbar

Who we are - EU careers

Възможности за работа

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) е основното звено за контакт за всеки, който се интересува от работа в институциите и органите на ЕС. ЕПСО организира конкурси на общо основание за набиране на персонал за постоянни и временни позиции. Освен постоянен персонал ЕС също така набира договорно наети лица и срочно наети служители, предлага стажове и поддържа бази данни за експерти в различни области. На уебсайта на EPSO e обяснен процесът на подбор и са публикувани съвети относно подготовката за конкурси.