За контакти - За Службата за публикации

Dockbar

Contact <h1>

За контакти

Директна помощ

Преди да се свържете с нашето бюро за помощ, моля, проверете дали има отговор на вашия въпрос по-долу:

Моля, имайте предвид, че само един екземпляр от безплатните публикации може да бъде поръчан чрез Публикации на ЕС.
Ако желаете да поръчате повече бройки, моля, свържете се със:

Те могат да ви помогнат да получите допълнителни екземпляри от желаната публикация.

Publications Office's helpdesk: info[at]publications.europa.eu

ContactUs

Имате ли въпрос?

Contact Us - Map

Пощенски адрес и карта:

Издателство на институциите на ЕС

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

 

Защита на данните