Informatie over de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap