Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών