Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2021 2021/C 114/39