Писмен въпрос P-2912/08, зададен от Francesco Enrico Speroni (UEN) на Комисията. Достъп до летището на Парма