Писмен въпрос E-6053/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Петициите относно Лойдс ъф Лъндън (Lloyd's of London) и Икуитабъл Лайф (Equitable Life)