Писмен въпрос E-2387/08, зададен от Koenraad Dillen (NI) на Комисията. Посещение на председателя на Комисията г-н Барозу в Китай и осъждане на дисидента Ху Цзия в Китай