Писмен въпрос E-0890/09, зададен от Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. Известието от 1996 г. за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер