Писмен въпрос P-4521/07, зададен от Czesław Adam Siekierski (PPE-DE) на Комисията. Забрана на риболова на риба треска в Балтийско море