Regulamentul (CE)  nr . 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (Text cu relevanță pentru SEE)