Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004 , detergentide kohta (EMPs kohaldatav tekst)