Писмен въпрос E-0849/08 зададен от Koenraad Dillen (NI) на Комисията. Декларации на турския министър-председател