2016 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1740, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti