Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1740, 29. september 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril